Contributie

De contributie dient in januari overgemaakt te worden op:

NL28 RABO 01535 42500 t.n.v. Jeu de boules club Velden