Contributie

De contributie vanaf 01-01-2021 € 35,00 dient in januari overgemaakt te worden op:

NL28 RABO 01535 42500 t.n.v. Jeu de boules club Velden