Historie

JEU DE BOULESCLUB “DE KRÓMME HERK.”
In het najaar van 1998 liepen drie Veldense vutters met de ziel onder de arm. Een van hen zegt: “Laote we gaon jeu de boule.” Deze briljante opmerking wordt het begin van een bloeiende vereniging.  Na een zoektocht door het dorp voor een geschikte locatie voor de aanleg van twee banen, belanden ze bij de tennisclub, die een bebost stuk grond langs “`t Vellegerts Pádje” in gebruik geeft. Hier worden met bloed, zweet, maar zonder tranen, door enkele mensen van het eerste uur, de eerste twee banen aangelegd. Alles gaat met kruiwagen, bijl, zaag, schop en vooral hark. Op het terrein staat dan nog oude open materiaal keet van de tennisclub, die na een opknapbeurt dienst doet als pauzeverblijf, waar de van huis meegebrachte koffie kan worden geschonken.

OPRICHTING,
Op 7 mei 1999wordt besloten tot officiële oprichting van een Jeu de Boulesvereniging. Er wordt een voorlopig bestuur gevormd door de drie initiatiefnemers, Mat Meelkop (voorzitter) Hay Janssen (secretaris) en Sef Nellen (baancommissaris). Kort daarna opent wethouder Lex van Marcke de eerste twee banen met een bescheiden feestje. De naam De Krómme Herk wordt ontleend aan het antieke gereedschap waarmee Sef Nellen de eerste banen weet te egaliseren.

GROEI.
Vanaf dat moment groeit de vereniging snel en ontstaat er behoefte aan meer banen. Tussen 2000 en 2010 groeit het aantal banen van twee naar elf.
Rond 2004 wordt bekend dat de gemeente in verband met de fusie van Swift en IVO, de oude kleedkamers van Swift wil slopen. Het bestuur overlegt snel met de gemeente over overname van deze kleedruimte, om het te kunnen verbouwen tot ontmoetingsruimte voor de vereniging. In september 2004 geeft de gemeente groen licht voor het plan. De oude kantine van Swift wordt gesloopt en op deze plek komen zes nieuwe banen. De aanleg hiervan is vrijwel helemaal in zelfwerkzaamheid gerealiseerd met een bewonderenswaardige inzet van toch niet zo heel piepjonge leden. De benodigde financiën, komen van diverse landelijke en regionale fondsen. Op 27 mei 2006 wordt de accommodatie feestelijk geopend; een mooi clubgebouw, elf banen met verlichting, bestrating en groenvoorziening.
Het bestuur van het eerste uur blijft nog actief tot de jaarvergadering van april 2008. Dan volgen enkele bestuurswisselingen.

SPEELPLEZIER.
De leden zijn overwegend senioren, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Vergeleken met clubs uit de regio spelen ze op vrij hoog niveau. Toch ligt de nadruk meer op spelplezier en sociale contacten. Onze accommodatie is waarschijnlijk de meest intensief gebruikte sportvoorziening van Velden. Daarnaast is er in de zomerperiode ook nog een clubkompetitie en vinden er uitwisselingen plaats met verenigingen uit de regio.
Een beperkt aantal leden neemt ook nog deel aan een recreantencompetitie.
Zo is er in tien jaar een bloeiende vereniging ontstaan, die in 2012 130 leden telt.
Ondertussen is het gebouw ook nog uitgebreid met een overkapping, die met zeilen is af te sluiten. Ook is er met het geld dat in is gezameld met de Rabobank actie de banen een facelift gegeven.
Zo kan men constateren, dat hoe ouder een vereniging wordt, zij ook steeds jonger wordt.