2019 Jan en Els Arts

Koninklijke onderscheiding

Bestuur en leden van de kromme Herk feliciteren bij deze van harte onze 2 leden en echtpaar Els en Jan Arts die beide door het “behagen” van de Koning en via de burgemeester Scholten in april 2019 zijn onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau !!

Dit vanwege hun uitzonderlijke verdiensten als vrijwilliger voor diverse verenigingen. Wij zijn natuurlijk trots op Els en Jan die ook al jaren actief zijn voor onze Jeu de Boules club

Namens deze Sraar Maessen