2019. Open dag

OPEN DAG 18-5-2019 bij De Krómme Herk b.g.v. het 20 jarig bestaan.

Na de nodige voorbereidingen, was het dan zover. De PR maakte van de gelegenheid gebruik om bij onze eerste open dag ook de spiksplinter nieuwe folder te presenteren. We hielden deze open (mid-)dag om onze club meer bekendheid te geven en om bezoekers de mogelijkheid te geven het spel mee te spelen en hen te interesseren voor een evt. lidmaatschap. Het was een mooie lentedag met goed weer; er waren 35 leden aanwezig en er kwamen 7 belangstellenden, waarvan enkelen zich meteen als lid opgaven. Er werd gebould, ook door belangstellenden, en er was koffie en een versnapering. De sfeer was ontspannen en gezellig. Een drankje na afloop ging er goed in en alles bij elkaar kunnen we terugkijken op een mooie en geslaagde Open Dag ! Sraar Maessen.