Nieuws.

Corona update 16 maart 2021

Beste leden van de Krómme Herk,

Tijdens de persconferentie van 8 maart zijn de regels voor het buitensporten enigszins aangepast: vanaf 16 maart mag er buiten weer met 4 personen worden gesport. Dus met ingang van dinsdag 16 maart kunnen we weer boulen met 4 personen per baan.                   Dit is echter alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling  1,5 meter afstand te houden.

Vanaf 16 maart gelden daarom de volgende voorwaarden:

Leden mogen alleen komen als ze geen klachten hebben en zij spelen op eigen verantwoordelijkheid.                                                                                                                Bij binnenkomst melden bij de coördinator en handen desinfecteren. De leden zoeken zelf een baan en vormen zelf teams.                                                                                           Maximaal 4 personen per baan. Ieder team gebruikt zijn eigen but. Het meten en score bijhouden door één persoon.                                                                                                  We spelen van één kant van de banen, om en om.

Tijdens het spel, het meten en oprapen van de boules altijd 1.5 meter afstand houden        Er kan alleen gespeeld worden op de banen 1-3-5-6-8-10-12 omdat alleen dan er voldoende ruimte is voor iedereen.                                                                                  Dus maximaal 7×4 = 28 personen per keer. Als er meer leden komen dan er banen beschikbaar zijn moet men helaas terug naar huis.                                                         De kantine en het terras blijven gesloten, het toilet kan gebruikt worden. Voorlopig zijn de banen open op:                                                                                 Maandagochtend       van 10.00 tot 11.30 uur    coördinator Ger Lommen Dinsdagochtend         van 10.00 tot 11.30 uur    coördinator Herman in ’t Zandt Woensdagmiddag      van 14.00 tot 15.30 uur    coördinator Herman in ‘t Zandt Vrijdagmiddag            van 14.00 tot 15.30 uur    coördinator Leo Meelkop

Tot slot nog dit. Omdat de besmettingscijfers nog niet erg dalen is er binnen het bestuur enige terughoudendheid m.b.t. het openstellen van de banen. Toch willen we iedereen die dat wil de gelegenheid geven om weer te boulen.                                                                                   Dus als je komt, neem je verantwoordelijkheid en houd je aan de basisregels.

Ondanks alle beperkingen veel plezier met boulen.

Namens het bestuur

Leo Meelkop.