Corona Update 2 juni 2021

2 juni 2021

Beste leden van de Krómme Herk, N.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag hierbij weer een nieuwe update: Met ingang van 5 juni hoeven we tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden. Dit betekent voor ons dat weer alle banen gebruikt kunnen worden. Let op!  Voor en na het sporten geldt nog steeds: 1,5 meter afstand houden !!!!!

Vanaf 5 juni gaan we ’s-avonds spelen i.pl.v. ’s-middags. (dinsdag, woensdag en vrijdag)

Ook vanaf 5 juni kan er weer wijn, bier en frisdrank worden gekocht. De coördinator zal geen banen meer toewijzen, maar we gaan met behulp van de “muntjes” bepalen wie tegen wie speelt op welke baan. De speeltijden zijn vanaf 5 juni als v

Maandagochtend         9.30 uur tot ca. 10.30 uur

Dinsdagochtend          9.30 uur tot ca. 10.30 uur

Dinsdagavond            19.00 uur tot ca. 20.00 uur

Woensdagavond        19.00 uur tot ca. 20.00 uur

Vrijdagavond             19.00 uur tot ca. 20.00

Na de pauze kan er nog gespeeld worden: ’s-ochtends tot ca.   12.00 uur

                                                                      ’s-avonds tot     ca.   21.30 uur

Het terras mag ‘s-avonds niet langer open zijn dan 22.00 uur. Dus graag rond 21.45 uur huiswaarts keren. Ook op het terras geldt nog steeds 1,5 meter afstand, max. 2 personen per tafel. Al met al zijn we met deze versoepelingen weer een stapje dichter bij het “oude”.

Veel boule-plezier!

Namens het bestuur,

Leo Meelkop