De aard van onze vereniging

Evenals bij de meeste zusterverenigingen zijn ook in Velden de leden overwegend senioren, ongeveer evenveel dames als heren.

De laatste jaren ligt het ledenaantal tussen de 120 en 130 leden.

Als recreanten spelen we op een redelijk goed nivo , echter de nadruk ligt bij ons vooral op het speelplezier en de sociale contacten onderling, meer dan op het leveren van topprestaties of het meedoen aan officiële competities. Dat wil niet zeggen dat wij geen gedreven of ‘fanatieke’ leden hebben !

We zijn geen lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (www.NJBB.nl) en hebben in die richting ook geen ambities.