Toernooireglement

 

Jeu de Boules vereniging “de Krómme Herk”

Anno april 1999 

Algemeen Toernooireglement. 

 1. Uiterlijk tot één week voor de toernooi-dag kan men zich schriftelijk inschrijven (zie de uitnodiging of inschrijflijst op informatiebord).
 2. In de uitnodiging staat o.a.: toernooiplaats, aanvangstijd en maximaal aantal deelnemers.
 3. Vanaf een half uur voor de aanvang moet men zich aanmelden bij de wedstrijdcommissie.
 4. Aanvang van het toernooi is exact op de tijd die staat aangegeven op de uitnodiging. Gespeeld wordt in teams van twee (2) of drie (3) deelnemers.
 5. Er worden geen spellen van twee (2) tegen drie (3) gespeeld. Dit kan er toe leiden dat met reservespelers gespeeld moet worden. De wedstrijdcommissie regelt een en ander.
 6. Bij twee (2) tegen twee (2), wordt gespeeld met drie ballen per teamlid, bij drie (3) tegen drie (3) wordt gespeeld met twee ballen per teamlid.
 7. Gespeeld wordt volgens de normale regels zoals die ook gehanteerd worden bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond, het “Rode-team” begint met spelen. Zie het kaartje bij de baan, de indelingslijst op het publicatiebord of de penning bij directe loting.
 8. De verdeling van de teams over de banen wordt door loting of het trekken van een penning bepaald.
  1.  Tot maximaal 72 personen door het “trekken” van een genummerd muntje (rood / groen) of
  2.  op basis van indelingslijsten, bij één of meerdere groepen, afhankelijk van het aantal deelnemers.
 9. De banen zijn genummerd van 1 t/m 12. De te gebruiken banen worden aangewezen door de wedstrijdcommissie.
 10. Een toernooi bestaat uit drie “Rondes”. Elke “Ronde” bestaat uit een aantal “Spellen”, afhankelijk van het aantal deelnemers. Elk “Spel” bestaat uit meerdere “Beurten”. Tijdens een “Spel” zijn een of meerdere spelpunten te behalen. Een “Spel” is gewonnen door het team dat het eerste 13 punten heeft behaald. Moet, wegens tijdgebrek, het spel gespeeld worden binnen een bepaald aantal minuten dan wint het team met het hoogst aantal punten op het moment van het eindsignaal. Bij gelijke stand op het moment dat het eindsignaal gaat wordt de “Beurt” die aan de gang is afgemaakt, zodat een winnaar kan worden bepaald.
 11. Aan het begin van een “Ronde” komt, indien nodig, een lid van de wedstrijdcommissie langs om een wedstrijdkaart per baan in te vullen. Deze kaart wordt aan het “rode” team ter bewaring afgegeven, of opgehangen aan het scorebord.
 12. Het winnende team moet de uitslag van het spel noteren op de wedstrijdkaart en dat inleveren bij de wedstrijdcommissie. De puntentelling wordt door de wedstrijdcommissie gedaan.
 13. De puntentelling is als volgt:
  1. Bij een gewonnen “Ronde” krijgt elk lid van het winnende team één (1) Wedstrijdpunt.
  2. Degene die, na afloop van het toernooi, het hoogste aantal “Wedstrijdpunten” heeft is winnaar van het toernooi.
  3. Bij een gelijk (hoogste) aantal “Wedstrijdpunten”, voor de eerste plaats van twee of meerdere deelnemers, wordt gekeken naar de algebraïsche som van het aantal “plus- en minpunten” die men tijdens de “Spellen” heeft weten te scoren. Degene met het hoogste aantal “Wedstrijdpunten” en met het grootste verschil tussen de voor- en tegenpunten, behaald bij de “Spellen”, is dan winnaar.
  4. Mochten er na artikel 13 sub-c van dit reglement nog meerdere gelijken zijn voor die eerste plaatsen, dan wordt d.m.v. onderling(-e) spel(-len) tot 9 punten bepaald wie de winnaar is. De wedstrijscommissie regelt dan een en ander.
 14. Voor de tweede en derde plaats wordt op gelijke wijze gehandeld als bij de eerste plaats.(zie hiervoor bij artikel13 e.v. van dit reglement).
 15. Bij een groot aantal deelnemers, vanaf 49 t/m 72 deelnemers, kan met twee groepen gespeeld worden. Boven de 72 deelnemers wordt altijd met twee groepen gespeeld.
 16. Voor het bepalen van de winnaar bij het spelen met twee groepen, wordt een kruisfinale gespeeld tussen de twee besten van de ingedeelde groepen. Gespeeld wordt dan tot 9 punten. De wedstrijdcommissie geeft hieraan leiding. Zie hiervoor het schema voor finales bij veel deelnemers. De wedstrijdcommissie wenst u een prettig toernooi.                  Versie februari 2016